Sky

Allmänt informationsmaterial med anknytning till f-gasförordningen EU/517/2014

Presentation - Nya f-gasförordningens viktiga förändringar från årsskiftet
f-gas information för brukare - operatör
f-gas information för entreprenör
Alternativa köldmedier - Information om forskning som bedrivs på KTH
AREA guidelines Fgas - Edition 3 October 2016-english
AREA guide F-gas - Version 3 okt 2016-svenska - En praktisk guide till den europeiska f-gasförordningen EU/517/2014
AREA - Guidance training Low GWP refrigerants 2014
AREA - Guidance equipment Low GWP refrigerants 2016-english
AREA - Vägledning - hantering och utrustning Låg GWP köldmedier 2016-svenska
AREA guide sale pre-charged equipment (draft) - Utkast på vägledning vid försäljning av förfylld utrustning t ex luft/luftvärmeåumpar (kan komma att justeras då vissa tolkningar har efterfrågats hos kommissionen)
Delivery of f-gases - A practical guide for distributors
COM guidance f-gas   - EU-kommisionens information för tekniker och brukare (engelska) 
COM vägledning f-gas - EU-kommisionens information för tekniker och brukare (svenska) 
EC guidance on registering in f-gas portal - EU-kommisionen (engelska) 
FAQ_for_companies_reporting_f-gases - EU-kommisionen (engelska)