Sky
 

Här hittar du en tabell över de vanligast förekommande köldmedierna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på de olika rubrikerna eller genom att använda sökfunktionen här intill. Saknar du något köldmedium får du gärna lämna önskemål om att vi lägger upp det genom att skicka en förfrågan hit Jag hittar inte köldmediet?


Köldmedium GWP 5 ton CO2e 10 ton CO2e 50 ton CO2e 500 ton CO2e Köldmedietyp
R12 [3] [4] 10900 0,46 0,92 4,59 45,87 CFC
R1233zd [4] 4 1250 2500 12500 125000 HFO
R1234yf [4] 4 1250 2500 12500 125000 HFO
R1234ze [4] 7 714,29 1428,57 7142,86 71428,57 HFO
R125 [1] [2] 3500 1,43 2,86 14,29 142,86 HFC
R1270 [4] 2 2500 5000 25000 250000 HC
R134a 1430 3,5 6,99 34,97 349,65 HFC
R14 [1] [2] 7390 0,68 1,35 6,77 67,66 FC
R143a [1] [2] 4470 1,12 2,24 11,19 111,86 HFC
R152a 124 40,32 80,65 403,23 4032,26 HFC
R161 12 416,67 833,33 4166,67 41666,67 HFC
R22 [4] [5] 1810 2,76 5,52 27,62 276,24 HCFC
R227ea [1] [2] 3220 1,55 3,11 15,53 155,28 HFC
R23 [1] [2] 14800 0,34 0,68 3,38 33,78 HFC
R236fa [1] [2] 9810 0,51 1,02 5,1 50,97 HFC
R245fa 1030 4,85 9,71 48,54 485,44 HFC
R290 [4] 3 1666,67 3333,33 16666,67 166666,67 HC
R32 675 7,41 14,81 74,07 740,74 HFC
R404A [1] [2] 3922 1,27 2,55 12,75 127,49 HFC-Blend
R407A [2] 2107 2,37 4,75 23,73 237,3 HFC-Blend
R407B [1] [2] 2804 1,78 3,57 17,83 178,32 HFC-blend
R407C [2] 1774 2,82 5,64 28,18 281,85 HFC-Blend
R407D 1627 3,07 6,15 30,73 307,31 HFC-Blend
R407F [2] 1825 2,74 5,48 27,4 273,97 HFC-Blend
R408A [1] [2] [5] 3152 1,59 3,17 15,86 158,63 HCFC-Blend
R410A [2] 2088 2,39 4,79 23,95 239,46 HFC-Blend
R417A [2] 2346 2,13 4,26 21,31 213,13 HFC-Blend
R417C [2] 1809 2,76 5,53 27,64 276,4 HFC-blend
R419A [1] [2] 2967 1,69 3,37 16,85 168,52 HFC-blend
R422A [1] [2] 3143 1,59 3,18 15,91 159,08 HFC-Blend
R422D [1] [2] 2729 1,83 3,66 18,32 183,22 HFC-Blend
R423A [2] 2280 2,19 4,39 21,93 219,3 HFC-Blend
R424A [2] 2440 2,05 4,1 20,49 204,92 HFC-Blend
R426A 1508 3,32 6,63 33,16 331,56 HFC-Blend
R427A [2] 2138 2,34 4,68 23,39 233,86 HFC-Blend
R428A [1] [2] 3607 1,39 2,77 13,86 138,62 HFC-Blend
R434A [1] [2] 3245 1,54 3,08 15,41 154,08 HFC-Blend
R437A [2] 1805 2,77 5,54 27,7 277,01 HFC-Blend
R438A [2] 2265 2,21 4,42 22,08 220,75 HFC-Blend
R442A [2] 1888 2,65 5,3 26,48 264,83 HFC-Blend
R448A 1387 3,6 7,21 36,05 360,49 HFO/HFC-Blend
R448C 1250 4 8 40 400 HFO/HFC-Blend
R449A 1397 3,58 7,16 35,79 357,91 HFO/HFC-Blend
R450A 605 8,26 16,53 82,64 826,45 HFO/HFC-Blend
R452A [2] 2140 2,34 4,67 23,36 233,64 HFO/HFC-Blend
R452B 692 7,23 14,45 72,25 722,54 HFO/HFC-Blend
R454B [2] 466 10,73 21,46 107,3 1072,96 HFO/HFC-Blend
R454C 148 33,78 67,57 337,84 3378,38 HFO/HFC-Blend
R455A 145 34,48 68,97 344,83 3448,28 HFO/HFC/R744-Blend
R507A [1] [2] 3985 1,25 2,51 12,55 125,47 HFC-Blend
R508A [1] [2] 13210 0,38 0,76 3,79 37,85 HFC-Blend
R508B [1] [2] 13400 0,37 0,75 3,73 37,31 HFC-Blend
R513A 631 7,92 15,85 79,24 792,39 HFO/HFC-Blend
R600a [4] 3 1666,67 3333,33 16666,67 166666,67 HC
R717 [4] 0 INF INF INF INF NH3
R744 [4] 1 5000 10000 50000 500000 CO2
  • [1] = Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att: 1) Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C undantas) 2) Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.
  • [2] = Från 1 januari 2017 gäller krav på kontroll av läckor även för aggregat under 3kg om fyllandsmängden motsvarar 5ton CO2e eller mer och för hermetiskt slutna under 6 kg motsvarande 10 ton CO2e eller mer.
  • [3] = CFC (t ex R12) får endast användas som arbetsmedium i ett stationärt enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedier, om aggregatet var i drift den 1 januari 2005.
  • [4] = Omfattas inte av f-gasförordningen.
  • [5] = Sedan 1 januari 2015 är det förbjudet att använda HCFC (t ex R22) i aggregat med mer än 3kg fyllnadsmängd. HCFC (t ex R22) får endast användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kg köldmedier, om utrustningen var i drift den 1 juni 2002.