Sky

Bakgrund

För att hjälpa kyl- och värmepumpbranschen har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen tagit initiativ till att skapa denna sida. Sidan är fristående och har inga kommersiella syften. Sidan är en oberoende upplysningssida där lagar och förordningar förklaras utifrån gällande praxis.

Behovet av information till samtliga som berörs av den nya f-gasförordningen, är mycket stort. Förordningen är för många svårtolkad och tidsfaktorn för införandet så kort att vi idag inte kan förmedla alla svar. Förordningens påverkan på den framtida HFC-avvecklingen är svår att sia om då vi rent tekniskt inte har klara ersättningsköldmedier för alla applikationer. Den nedtrappning av tillverkning av köldmedium (kvotsystem) som väldigt snabbt kommer styra bort köldmedier med höga GWP-faktorer, gör att det måste finnas lättillgänglig information, som kontinuerligt uppdateras under ett antal år.
Valet av informationskanal har tidigare endast skett med en broschyr om förordningens regler men inte hur de rent praktiskt ska kunna följas. Flera av de tekniska lösningar som i dag provas, behöver också tydligare klarlägganden kring hur man praktiskt tillämpar alla de föreskrifter som styr användningen och hanteringen. Det är myndighetsföreskrifter från främst MSB, AV och Elsäkerhetsverket. Det är också mycket viktigt att de energibesparingsåtgärder som både f-gasförordningen och en rad andra förordningar (EED, Ecodesign mm) pekar på beaktas. En oberoende neutral hemsida som samlar all tänkbar information för alla parter* som påverkas av den nya f-gasförordningen är det mest kostnadseffektiva och mest lättillgängliga sättet.
* Med parter menas t ex operatörer, entreprenörer, myndigheter, kommunernas miljöinspektörer, utbildare, branschorganisationer med flera.

För förslag, förbättringar och kommentarer använda gärna kontaktformuläret under Jag hittar inte svaret?.