Sky

Den 29 april 2014 träffades branschen första gången för att diskutera hur vi bäst implementerar den nya f-gasförordningen i Sverige samt hur en kommande svensk förordning bör få för innehåll för att få en bra tillämpning och god acceptans av branschen.
Under mötet formulerades ett antal viktiga områden och sex olika arbetsgrupper bildades för att titta specifikt på respektive område.

Grupp

Område

1

 

 

Tolkning av f-gasförordningen

Översättning och förtydliganden, vilka tilläggsbestämmelser finns och vilka förändras/tillkommer i den nya svenska f-gasförordningen

2

 

 

 

 

Rapportering - köldmedium

Hur skulle ett nationellt register kunna skapas – juridiska aspekter (datainspektionen), vad krävs teknikmässigt (register/användare/administratör). Vilka uppgifter ska levereras in (nationellt/EU), krav på portalen (ägare, finansiering, ansvarig administratör)

3

 

 

 

Utbildning och certifiering – Kommunikation

Förändringar av nuvarande certifieringskrav, vilka förändringar i utbildningar (e-Learning, distansutbildning etc finns behov av). Krav på examinator. Nivå på teoetiska och praktiska prov. Kompetensbehov hos konsulter. Informationsvägar, informationsmaterial (branschen, beställare, konsumenter)

4

 

 

 

Teknik (Komponenter, hantering, alternativ …)

Olika applikationer – på kort sikt (<fem år) och längre sikt. Vilka köldmedier, typ av system, komponenter, hantering. Nytt/regenererat köldmedium. Goda råd till beställare – Guidelines

5

 

 

 

Koordinering MAC-direktivet nya f-gasförordningen

MAC-direktivet och nya f-gasförordningen. Vad behöver göras för att få ut information om vad som gäller samt hur ska kraven anpassas till svenska förhållanden. Kategori V och utbildningsintyg etc.

6

 

Svensk Kylnorm (SKN)

Vilka förändringar behöver göras i SKN. Stäm av mot övriga grupper.