Sky

Här hittar du olika dokument som är tänkta att användas som hjälpmedel vid t ex service och underhåll, hjälp att fatta långsiktiga beslut om befintliga anläggningar som innehåller f-gaser med höga GWP-faktorer (>2500).

Råd till butiksägare med kyl och frys 
Guideline vid GWP över 2500 - kylaggregat för kommersiell kyla
Bedömningsmall konvertera eller nyinstallera i Excel 8.xlsx