Sky

Info med koppling till f-gasförordningen

Översiktsinformation på Svenska 

F-gasflyer-generell
F-gasflyer-livsmedelsbutik
f-gas information för brukare - operatör
f-gas information för entreprenör

Forskning

Alternativa köldmedier - Information om forskning som bedrivs på KTH

AREA - Europeisk organisation för kyl- och värmepumparorganisationer från 19 medlemsländer

AREA guidelines Fgas - Edition 3 October 2016-english
AREA guide F-gas - Version 3 okt 2016-svenska - En praktisk guide till den europeiska f-gasförordningen EU/517/2014
AREA - Guidance training Low GWP refrigerants 2014
AREA - Guidance equipment Low GWP refrigerants 2016-english
AREA - Vägledning - hantering och utrustning Låg GWP köldmedier 2016-svenska
AREA guide sale pre-charged equipment - Vägledning vid försäljning av förfylld utrustning t ex luft/luftvärmepumpar
AREA Delivery of f-gases - A practical guide for distributors

EU - kommisionen

COM guidance f-gas   - EU-kommisionens information för tekniker och brukare (engelska) 
COM vägledning f-gas - EU-kommisionens information för tekniker och brukare (svenska) 
EC guidance on registering in f-gas portal - EU-kommisionen (engelska) 
FAQ_for_companies_reporting_f-gases - EU-kommisionen (engelska)