Sky

Här finner du de flesta av de europeiska och svenska förordningar samt föreskrifter som är kopplade till f-gasförordningen. 

Europeisk lagstiftning
EU/517/2014 - Europeiska f-gasförordningen - EU-förordning om vissa fluorerade växthusgaser
EU/2015/2067- EU-förordning gällande krav för certifiering enligt f-gasförordningen för stationär utrustning
EG/307/2008 - EU-förordning gällande krav för certifiering enligt f-gasförordningen för luftkonditionering i motorfordon
EG/1005/2009_tom_1088/2013 - EU-förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet med uppdateringar
EU 1516 2007 EU-förordning om läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning
EG/1013/2006 tom_1234/2014 - EU-förordning om transport av avfall.
EG/303/2008 - EU-förordning gällande krav för certifiering enligt f-gasförordningen för stationär utrustning (ersatt av EU/2015/2067)
EG/842/2006 - EU-förordning om vissa fluorerade växthusgaser (ersatt av EU/517/2014)

Svensk lagstiftning
SFS 2016:1128 - Svenska f-gasförordningen. Förordning om fluorerade växthusgaser (ersätter SFS 2007:846)
SFS 2016:1129 - Förordning om ozonnedbrytande ämnen (ersätter SFS 2007:846)
SFS 2012:259 - Svensk Förordning om miljösanktionsavgifter
SFS 2015:26 - Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
SFS 2016:1130 - Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
SFS 2016:1305 - Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
SFS 1998:808 - Svensk Miljöbalk
SFS 1998:808_tom_SFS 2010:1094 - Svensk Miljöbalk med uppdateringar 
SFS_2007:846 tom SFS 2016 805 - Svensk Köldmedieförordning om vissa fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (ersatt av SFS 2016:1128)
 

Remiss - förslag till svensk f-gasförordning (svarstid senast 11 maj 2015)
PM - Naturvårdsverkets förslag Översyn fluorerade växthusgaser.pdf