Sky

Naturvårdsverket
Energimyndigheten
SKL
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
Miljökontoret - Stockholm Stad
Miljökontoret - Göteborg Stad
Miljökontoret - Malmö Stad
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Svensk Dagligvaruhandel
Bil Sweden
MRF
Incert
IUC
Kyl & Värmepump Importörerna